bảng giá hosting

Thông tin

Cá nhân 1

Cá nhân 2

DN Vừa 1

DN Vừa 2

DN Vừa 3

DN Vừa 4

Server đặt tại  Việt Nam  Việt Nam  Việt Nam  Việt Nam  Việt Nam  Việt Nam
Dung lượng 2GB 3GB 5GB 7GB 8GB 10GB
Băng thông 50GB 80GB 150GB Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3/webmail 5 10 15 25 50 80
Subdomain 2 3 4 5 7 10
MSSQL 2005/2008 2 3 4 5 7 10
MySQL5 2 3 4 5 7 10
Backup  miễn phí  miễn phí  miễn phí  miễn phí  miễn phí  miễn phí
Chi phí/tháng (VNĐ)

199,000

249,000

406,000

500,000

542,000

600,000

Chi phí/năm (VNĐ)

2,388,000 

2,988,000 

4,872,000

6,000,000

6,504,000

7,200,000

Thông tin

VIP 1

VIP 2

VIP 3

Server đặt tại  Việt Nam  Việt Nam  Việt Nam
Dung lượng 4GB 8GB 10GB
Băng thông KGH KGH KGH
Email POP3/webmail 5 10 15
Subdomain 2 3 4
MSSQL 2005/2008 2 3 4
MySQL5 2 3 4
Backup  miễn phí  miễn phí  miễn phí
Chi phí/tháng (VNĐ)

600,000

810,000

1,090,000

Chi phí/năm (VNĐ) 7,200,000 9,720,000 13,080,000