Category Archives: Hướng dẫn

Kích thước ảnh bìa, Banner,Avatar, ảnh Cover Group Facebook

Bạn đã bao giờ thử sử dụng ảnh hoặc đồ họa trên trang Facebook của mình chưa? Nó có thể gây bực bội cho bạn khi không biết cách sử dụng. Vì vậy, đây là một hướng dẫn cập nhật. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, Facebook đã thông báo rằng họ đang tung […]

Hướng dẫn Nhập liệu Sản phẩm – Tin tức – Trang đơn

Nhập liệu Sản phẩm – Tin tức – Trang đơn   Quý khách vui lòng tạo các thông tin theo định dạng bên dưới trên Google Drive hoặc host tương tự, sau đó cung cấp link để Kỹ thuật download. Mỗi bài viết Quý khách vui lòng cho vào 1 thư mục, đặt tên thư […]