Quản trị Website cao cấp (1 tháng)

2.000.000 

– Bao gồm các chức năng của gói Chuyên Nghiệp, nhưng có thêm chức năng thiết kế lại toàn bộ giao điện theo yêu cầu của khách dựa theo những mẫu có sẵn trong kho giao diện của TGB.

Chi tiết:

– Thay đổi giao diện phần trang chủ giống 1 mẫu trong kho giao diện của TGB khác.

– Thay đổi giỏ hàng giống 1 mẫu trong kho giao diện của TGB khác.

– Thay đổi phần danh sách sản phẩm/bài viết giống 1 mẫu trong kho giao diện của TGB khác.

– Thay đổi phần chi tiết phẩm/bài viết giống 1 mẫu trong kho giao diện của TGB khác.