Quản trị Website Chuyên nghiệp (1 tháng)

1.200.000 

Mô tả:

– Bao gồm các chức năng của gói Phổ thông, nhưng có thêm phần thay đổi hiệu ứng và thay đổi vị trí cho các thành phần đang có trên giao diện hiện tại (không thay đổi layout của website).

Chi tiết:

– Thay đổi kiểu hiển thị slideshow.

– Di chuyển box đăng ký thành viên từ cột trái sang cột phải.

– Đổi bộ nút phân trang mới.

– Thêm lượt truy cập trong tuần/trong tháng vào bộ đếm.

– Đổi cách hiển thị trang danh sách sản phẩm từ dạng list sang dạng thumbnail.