Quản trị Website phổ thông 1 tháng

500.000 

Mô tả:

– Bao gồm các chức năng của gói cơ bản, nhưng có thêm phần hỗ trợ nhập liệu và thiết kế banner.

Chi tiết:

– Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách… của doanh nghiệp) : 10 lần/tháng.

– Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website : 30 sản phẩm/tháng.

– Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần) : 1 banner/tháng