Quản trị Website cơ bản (1 tháng)

200.000 

Mô tả:

– Giúp khách hàng thay đổi giá trị hoặc ẩn/hiện các thuộc tính hiện đang có sẵn trên giao diện của website

Chi tiết:

– Đổi màu nền/logo/nút đặt mua.

– Ẩn thanh Footer/ ẩn icon Facebook.

– Sắp xếp vị trí menu top.

– Tăng kích thướt cột bên trái, tăng/giảm size của slideshow.